RTGS nascholing: Kenniscafé Culturele toe-eigening

Het is tegenwoordig steeds vaker zoeken naar de juiste vertegenwoordiging. Als een man spreken over vrouwenrechten kan eigenlijk niet meer. Als een blanke spreken over mensen met een kleur helemaal niet. Een Amerikaan heeft ook geen recht van spreken over...

RTGS nascholing: Duik in dovenwereld

Een tolk NGT haalt haar diploma en dan? Is het nu zaak om zo snel mogelijk vaste (onderwijs)opdrachten te vinden? Hoe bouw ik een netwerk van dove tolkgebruikers op? Waar moet je als tolk heen? Hoe moet je jezelf profileren? En hoe bouw je een vertrouwensrelatie op...

RTGS nascholing: Kenniscafé Europa

De Europese Unie, voor het gemak ook wel ‘Brussel’ genoemd, heeft veel invloed op het leven van de Nederlandse burger. Met Europese belangenorganisaties voor doven, die een steeds groter rol krijgen, wordt Brussel ook belangrijk voor doven uit alle...

RTGS nascholing: Spreekwoorden en gezegden

Tolken vinden zichzelf vaak in verschillende settings met dove klanten met verschillende taalniveau’s. Deze dove klanten hebben vaak verschillende wensen met betrekking tot de te leveren vertalingen. Moet de tolk alles op betekenisniveau vertalen, zodat de...

RTGS nascholing: Samenwerken in een Doof-horend team

Yvonne Jobse en Dennis Hoogeveen bieden deze nascholingsactiviteit aan voor tolken Nederlandse Gebarentaal (zowel doof als horend). Op dit moment is er nog relatief weinig theorie waarmee tolken de vaardigheden om samen met een Dove tolk kunnen samenwerken kunnen...