Yvonne Jobse en Dennis Hoogeveen bieden deze nascholingsactiviteit aan voor tolken Nederlandse Gebarentaal (zowel doof als horend). Op dit moment is er nog relatief weinig theorie waarmee tolken de vaardigheden om samen met een Dove tolk kunnen samenwerken kunnen ontwikkelen. Daarom wordt er veel geoefend. Er zullen handvatten worden uitgereikt, zodat deelnemers kunnen herkennen wat goed en minder goed werkt in de samenwerking in een doof-horend team.

Het programma bestaat uit vier onderdelen: een introductieronde over Dove tolken als een “nieuwe doelgroep”, het kennismaken met tolkstrategieën bij het werken binnen een doof-horend team, het bepalen van de beste (ver)taalcombinaties en schakels bij complexe tolksituaties en communicatie tijdens het tolken.

Naam nascholing: Samenwerken in een Doof-horend team
Datum:
3 juni 2018
Tijd:
12:00-17:15
Locatie:
Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen
Urenverdeling (RTGS):
Taal- en tolkvaardigheden (4,25), Doelgroepen (1) – aanvraag bij RTGS is goedgekeurd (20285)
Prijs:
 € 99,- excl. btw (inclusief lunch, koffie/thee, koekjes)

AANMELDINGSFORMULIER

Programma:

12:00-13:00  Gezamenlijke lunch, waarbij de deelnemers kennismaken aan de hand van stellingen en een spel. De deelnemers komen zo meer over elkaars vakgebied te weten.

13:00-14:30  Kennismaken met strategieën voor het werken in een doof-horend team. Er zijn verschillende manieren om informatie te tolken en voor het welslagen van de samenwerking is het belangrijk dat alle partijen hiervan bewust zijn om zo de beste strategie te kunnen bepalen. Door verschillende oefeningen gaan de deelnemers hun kwaliteiten en vaardigheden ontdekken en zullen ze deze kunnen toepassen gedurende de rest van de middag én in hun toekomstige praktijk.

14:30-16:00  Het bepalen van de beste taalcombinaties. Bij het tolken met meerdere collega’s is het kiezen van de beste taalcombinaties belangrijk voor een optimale vertaling naar de doeltaal. Iedere deelnemer zal bij zichzelf te rade gaan waar ze het beste in zijn en deze kwaliteiten inzetten binnen verschillende taalcombinaties en teams. De deelnemers gaan aan de slag met verzonnen situaties en rollen en bepalen uiteindelijk wie op de beste plek staat. Verder gaan ze aan de slag met materiaal om te vertalen: toespraken, nieuwsberichten en andere videomateriaal, in verschillende talen en modaliteiten. De inhoud van het eerste onderdeel (over tolkstrategieën) wordt ook hierbij toegepast.

16:00-17:15  Teamtolken: hoe communiceer je met je collega als je aan het werk bent?

Om de opdrachten te ondersteunen wordt er gebruik gemaakt van de theorie uit de masterscriptie van één van de trainers. Deze masterscriptie ging over de samenwerking tussen een Doof/horend-team. (Jobse, Y.C. (2015) Feed interpreting. A new specialisation? EUMASLI thesis, Heriot-Watt University)

Er is tussendoor 15 minuten pauze en de deelnemers werken vooral in kleinere groepen.

Trainers:

Deze cursus wordt gegeven door twee trainers: Yvonne Jobse (horend) en Dennis Hoogeveen (doof).

Yvonne Jobse (BA, MA, MSc.) heeft Algemene taalwetenschap gestudeerd, met als specialisatie gebarentaalverwerving. Na haar afstuderen aan de UvA is ze de tolkopleiding gaan volgen en heeft vervolgens gedurende ruim tien jaar in binnen- en buitenland ervaring opgedaan in het vak, veelal in teamverband. De laatste jaren werkt ze ook steeds vaker samen met dove collega’s. Yvonne heeft in 2016 de internationale onderzoeksmaster voor tolken gebarentaal (EUMASLI) afgerond. Voor haar afstudeerscriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de samenwerking in een doof-horend team, en dan gericht op de strategieën die worden gebruikt door de horende tolk.

Dennis Hoogeveen (B.Ed): Dennis is afgestudeerd als docent Nederlands, maar runt nu zijn eigen bedrijf. Dennis werkt aan het toegankelijk maken van informatie voor doven en slechthorenden. Dit gaat voornamelijk om het vertalen van het Nederlands (gesproken/geschreven) naar de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is Dennis ook tolk en wordt hij vooral ingezet bij situaties waarbij er sprake is van meerdere (gebaren)talencombinaties. Dennis is sinds 1 januari 2018 door WFD/WASLI geaccrediteerd als tolk International Sign. Verder ‘spreekt’ hij 6 gebarentalen en drie gesproken talen.

De voertaal van deze cursus is NGT.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering ten minste één maand (3 mei) voor de activiteit: 75% restitutie
Bij annulering ten minste twee weken (19 mei) voor de activiteit: 25% restitutie
Bij annulering binnen twee weken (20 mei-3 juni) voor de activiteit: 0% restitutie
Annulering door de aanbieder: 100% restitutie