Een tolk NGT haalt haar diploma en dan? Is het nu zaak om zo snel mogelijk vaste (onderwijs)opdrachten te vinden? Hoe bouw ik een netwerk van dove tolkgebruikers op? Waar moet je als tolk heen? Hoe moet je jezelf profileren? En hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met je klanten om feedback te kunnen uitwisselen met klanten?

Allemaal vragen waarvoor er niet altijd tijd is om te behandelen tijdens de opleiding. Vaak leert je dit door successen, tegenslagen en ervaring. Ik wil dit proces graag vergemakkelijken door tolken en de dovengemeenschap direct met elkaar in contact te brengen. Hiervoor wordt er een weekend gepland op de plek waar de dovengemeenschap vroeger altijd samenkwam: de voormalige volkshogeschool Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen. 

 

Naam nascholing: Neem eens een duik (in de wereld van doven)!
Datum: 1 – 3 maart 2019
Tijd: 1 maart: vanaf 19:00 – 3 maart: tot 16:00 uur
Locatie: 
Nieuw-Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 1, Bakkeveen (Fr)
Urenverdeling (RTGS):
Taal- en tolkvaardigheden (5),  Attitude (6) en Doelgroepen (6) – nascholing goedgekeurd door RTGS (23389)
Prijs:
 € 250,- excl. btw (inclusief verblijf, 2x ontbijt, 2x lunch, 2x diner en koffiemomenten)
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 16

AANMELDINGSFORMULIER

 

Programma:

Vrijdag, 19:00-21:00

De deelnemers komen samen voor de introductie. Middels opdrachten om het ijs te breken leren de deelnemers en de dove gasten elkaar kennen en wordt er een veilige omgeving gecreëerd om de rest van het weekend door te gaan.

Verder worden de leerdoelen van het weekend besproken en vertellen de deelnemers welke verwachtingen ze hebben met betrekking tot de leerdoelen.

De deelnemers doen een quiz over de basiskennis van de dovenwereld. Zonder enig vooroordeel kan de trainer zien welke kennis de deelnemers al hebben en welke niet.

Zaterdag, 09:00-12:00

Door middel van opdrachten, discussies en spellen gaan we tijdens dit dagdeel in op de volgende thema’s:
• Hoe kijken doven naar tolken?
• Contact met doven “buiten werktijd”
• Welke eisen en verwachtingen hebben dove tolkgebruikers van tolken en in welke opzichten verschillen ze hierin van elkaar?’

Zaterdag, 12:00-13:00

Tijdens de lunch stimuleren we het onderlinge contact door middel van een opdracht.

Zaterdag, 13:00-18:00

Door middel van opdrachten, discussies en spellen gaan we tijdens dit dagdeel in op de volgende thema’s:
• Tolken en social media en andere ethische vraagstukken
• Oefenen in begrijpen van NGT tijdens een gesprek
• Het beroep tolk in het buitenland
• Inzet van een tolk bij verschillende beroepen

Zondag, 10:00-15:00

Door middel van opdrachten, discussies en spellen gaan we tijdens dit dagdeel in op verschillende thema’s:
• Samen een tolkopdracht voorbereiden en evalueren
• Feedback ontvangen en geven
• Evaluatie

Uitgangspunt van dit programma is: er is niks ‘fout’, het programma richt zich erop om zaken die goed werken uit te wisselen. Deelnemers krijgen de kans om vragen de stellen die ze misschien niet eerder durfden te stellen.

Trainer:

Dennis Hoogeveen (B.Ed): Dennis is afgestudeerd als docent Nederlands en runt nu zijn eigen bedrijf. Dennis werkt aan het toegankelijk maken van informatie voor doven en slechthorenden. Dit gaat voornamelijk om het vertalen van het Nederlands (gesproken/geschreven) naar de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is Dennis ook tolk en wordt hij vooral ingezet bij situaties waarbij er sprake is van meerdere (gebaren)talencombinaties. Dennis is sinds 1 januari 2018 door WFD/WASLI geaccrediteerd als tolk International Sign. Verder beheerst hij zes gebarentalen en drie geschreven talen.

Omdat Dennis zowel tolk als tolkgebruiker is, begrijpt hij hoe belangrijk de communicatie tussen deze partijen is. Hij vindt het altijd interessant om te zien welke leerprocessen tolken doormaken en weet hoe belangrijk het is samen te werken met een tolk die weet wat ze doet en zich bewust is van haar kwaliteiten

De andere dove gasten zijn allemaal ervaringsdeskundigen, die graag over hun eigen achtergrond of beroep willen komen vertellen. Ze doen dit in verschillende soorten werkvormen: discussies, spellen, lezingen, gebruikmakend van multimedia, etc.

De voertaal van deze nascholing is NGT.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering ten minste één maand (1 februari) voor de activiteit: 75% restitutie
Bij annulering ten minste twee weken (15 februari) voor de activiteit: 25% restitutie
Bij annulering binnen twee weken (16 februari-1 maart) voor de activiteit: 0% restitutie
Annulering door de aanbieder: 100% restitutie