RTGS nascholing: Kenniscaf├ę Europa

De Europese Unie, voor het gemak ook wel ‘Brussel’ genoemd, heeft veel invloed op het leven van de Nederlandse burger. Met Europese belangenorganisaties voor doven, die een steeds groter rol krijgen, wordt Brussel ook belangrijk voor doven uit alle...

RTGS nascholing: Spreekwoorden en gezegden

Tolken vinden zichzelf vaak in verschillende settings met dove klanten met verschillende taalniveau’s. Deze dove klanten hebben vaak verschillende wensen met betrekking tot de te leveren vertalingen. Moet de tolk alles op betekenisniveau vertalen, zodat de...