Tolken vinden zichzelf vaak in verschillende settings met dove klanten met verschillende taalniveau’s. Deze dove klanten hebben vaak verschillende wensen met betrekking tot de te leveren vertalingen. Moet de tolk alles op betekenisniveau vertalen, zodat de oorspronkelijke uiting wordt veranderd? 

Met name spreekwoorden en gezegden zijn erg lastig: vertaal je deze in NmG, of vertaal je het spreekwoord letterlijk naar NGT, of vertaal je op betekenisniveau, waarbij de dove niet weet welk spreekwoord er is gebruikt? De ene dove wil graag spreekwoorden meekrijgen, de andere dove wil dat juist liever niet.

Als er al wordt gekozen voor het overbrengen van spreekwoorden, hoe doe je dat dan zonder NmG te gebruiken? In deze nascholing wil ik graag met de tolken werken aan verschillende cases waarbij tolken kunnen bedenken welke oplossingen geschikt zouden kunnen zijn. Daarbij bied ik handreikingen over het vertalen van spreekwoorden.

 

Naam nascholing: Al draagt een aap de kleren van de keizer: spreekwoorden en gezegden tolken
Datum: 1 mei 2020
Tijd: 13:00-17:00
Locatie:
SWDA, Stadhouderskade 89, Amsterdam
Urenverdeling (RTGS):
Taal- en tolkvaardigheden (4) – nascholing goedgekeurd door RTGS (23368)
Prijs:
 € 119,- excl. btw (inclusief koffie/thee en lekkers)
(Combineer je dit met het kenniscafé Europa diezelfde dag, dan lunch je gratis mee!)
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20

AANMELDINGSFORMULIER

 

Programma:

13:00 – 13:45: Introductie van de workshop en inventariseren van de ervaringen van de deelnemers op het gebied van spreekwoorden en gezegden.

13:45 – 14:45: Bespreken cases van settings waarin spreekwoorden en uitdrukkingen voorkomen. Hoe ging de tolken in de cases daar mee om en hoe zouden de deelnemers het doen?

14:45 – 15:15: Bespreken artikel over de leesproblemen van doven. Door de discussie krijgen de deelnemers inzicht in elkaars mening en weten ze waar ze rekening mee moeten houden in hun vertalingen.

15:15 – 16:30: De deelnemers worden in groepjes verdeeld en ze krijgen de opdracht om een tekst vol spreekwoorden en retoriek te vertalen. De ‘creaties’ worden getoond en met elkaar bespreken we welke keuzes er zijn gemaakt en of er ook andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden.

16:30 – 17:00: Afsluiting. Hoe hebben de deelnemers de workshop ervaren? Kan er een basis worden gecreëerd waarmee de tolk een houvast heeft voor toekomstige tolksituaties?

Tussendoor nemen we een aantal kleine pauzes.

Trainer:

Dennis Hoogeveen (B.Ed): Dennis is afgestudeerd als docent Nederlands en runt nu zijn eigen bedrijf. Dennis werkt aan het toegankelijk maken van informatie voor doven en slechthorenden. Dit gaat voornamelijk om het vertalen van het Nederlands (gesproken/geschreven) naar de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is Dennis ook tolk en wordt hij vooral ingezet bij situaties waarbij er sprake is van meerdere (gebaren)talencombinaties. Dennis is sinds 1 januari 2018 door WFD/WASLI geaccrediteerd als tolk International Sign. Verder ‘spreekt’ hij 6 gebarentalen en drie gesproken talen.

Tijdens zijn docentenopleiding Nederlands en zijn werk als docent Nederlands op de Guyotschool VSO, heeft hij zich verdiept in spreekwoorden en uitdrukkingen en heeft hij uit de eerste hand ervaren hoeveel moeite dove leerlingen hebben met de spreekwoorden. Maar hij zat zelf ook in verscheidene situaties waarbij spreekwoorden werden vertaald. Hij zit bijvoorbeeld vaak in vergaderingen met andere doven voor wie spreekwoorden het geheel levendiger maakt, maar tegelijkertijd zit er ook andere doven bij voor wie deze juist minder vanzelfsprekend is. In zijn werk met verschillende doven heeft hij gemerkt dat afwegingen in registers voortdurend nodig zijn.

De voertaal van deze nascholing is NGT.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering ten minste één maand (1 april 2020) voor de activiteit: 75% restitutie
Bij annulering ten minste twee weken (17 april 2020) voor de activiteit: 25% restitutie
Bij annulering binnen twee weken (18 april-1 mei 2020) voor de activiteit: 0% restitutie
Annulering door de aanbieder: 100% restitutie