Dit is een samenvatting van het verkiezingsprogramma van D66 in Groningen. Ik heb een aantal punten geselecteerd. Wil je toch nog meer weten? Kijk dan vooral op www.d66.nl/groningen. Vind je nog steeds niet waar je naar op zoek bent? Neem dan contact op met ons via sociale media!
Goed onderwijs voor iedereen D66 wil dat mensen vrij zijn om zelf hun keuzes te maken. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen. Dat begint al heel vroeg, bij de kinderen. Het mag niet uitmaken waar je bent geboren of waar je woont. Iedereen moet de kans krijgen om een leven lang te leren.   Voer de Rijke Schooldag in op alle scholen. Kinderen gaan dan de hele dag naar school. Tussen de middag krijgen ze een gezonde warme lunch. Na school doen ze mee aan culturele en sportactiviteiten. En er is gratis huiswerkbegeleiding. Maak de kinderopvang gratis voor alle kinderen. Ook als ouders niet werken.
Ruimte voor kunst en cultuur Van kunst & cultuur worden we allemaal gelukkig. Helaas heeft de overheid niet veel geld over voor deze sector. D66 wil dat de gemeente meer doet om kunst & cultuur te ondersteunen. Dat is goed voor iedereen: voor het onderwijs, voor de economie en voor onze samenleving.   Stimuleer culturele instellingen om meer te doen. Dan bereiken ze meer.Bouw niet alleen een grote popzaal, maar breid ook de betaalbare kleine podia voor bands en amateurkunst uit.Zorg dat er meer creatieve broedplaatsen komen. Plekken waar ondernemers en kunstenaars in vrijheid kunnen experimenteren.
Weerbaar, gezond en sportief Een gezond leven, dat gunnen we iedereen. Daarvoor is een gezonde omgeving nodig, waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Waar onze inwoners in beweging komen. Ook als ze niet veel te besteden hebben. Wij willen dat de gemeente al onze inwoners, van jong tot oud, aanmoedigt om meer te bewegen. Bij een sportclub of in de openbare ruimte.   Geef mensen die in armoede leven meer hulp om gezonde keuzes te kunnen maken.Zorg dat er meer openbare plekken komen waar onze inwoners gratis kunnen sporten en bewegen, zoals openbare fietsroutes, hardlooprondjes, boulderblokken, skate- en bootcamp-voorzieningen.Maak alle kantines en sportparken in onze gemeente rookvrij.
Inclusief en divers D66 wil dat iedereen in onze gemeente zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Wij staan voor een samenleving waar iedereen de kans krijgt om mee te doen.   Stel bij nieuw beleid altijd eerst de vraag of niemand wordt uitgesloten.Maak een inclusieve arbeidsmarkt mogelijk, onder andere door beschutte werkplaatsen te behouden. En door ondernemers te stimuleren om inclusief te handelen.Neem achterstanden als gevolg van analfabetisme, laaggeletterdheid en digibetisme weg.Verwelkom nieuwkomers met open armen. En geef ze de kans om een opleiding of taalstage te volgen.Neem fysieke drempels in de openbare ruimte en openbare gebouwen weg.
Armoede bestrijden, kansengelijkheid bevorderen Wij willen niet dat kinderen binnen onze gemeentegrenzen opgroeien in armoede. Armoede gaat vaak hand in hand met andere problemen, zoals schulden, werkloosheid, analfabetisme en gebrek aan digitale vaardigheden. Daar willen we iets aan doen.   Zorg ervoor dat signalen van armoede sneller worden herkend.Bij de bestrijding van armoede kunnen scholen, buurthuizen en bibliotheken helpen.Verbeter de schuldhulpverlening.
Burgerschap, participatie en democratie De gemeente is van ons allemaal. Neem inwoners daarom serieus. Want die weten vaak zelf goed wat er nodig is in hun dorp, wijk of buurt. Door de Toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek heeft het vertrouwen in de overheid een flinke deuk gekregen. Een gemeente die uitgaat van vertrouwen, krijgt ook het vertrouwen van inwoners.   Neem inspraak en participatie serieus.Betrek inwoners in het hele proces en niet pas op het laatste moment.Stel een studentenburgemeester in.
Betaalbaar bouwen en wonen Groningen is van iedereen. Maar door de wooncrisis staat het inclusieve karakter van onze hele samenleving onder druk. Door de grote krapte op de woningmarkt en het eenzijdige aanbod stijgen de prijzen. Daar willen wij een einde aan maken. Door meer te bouwen voor de juiste doelgroep. Met meer diversiteit in type woningen. En door de woningmarkt beter te beschermen tegen partijen die misbruik maken van de situatie.   Ga door met de nieuwbouw van sociale huurwoningen, maar ook met de nieuwbouw van middenhuur- en betaalbare koopwoningen.Maak het aanbod gevarieerder en betaalbaarder. Houd beleggers buiten de deur met een opkoopverbod, antispeculatiebeding en woonplicht.
Oog voor studenten Studenten en jongeren zijn een belangrijke groep inwoners in de gemeente. Het is belangrijk om studenten goed te spreiden over de stad.  Verder maken wij ons zorgen over de zogenaamde ‘shortstay’ huurcontracten en over de verhuur van studio’s en studentenkamers door huisjesmelkers voor enorm hoge huren. De reguliere studentenkamer, met gemeenschappelijke ruimtes, moet weer op de agenda.   Ga de verhuur van studio’s en studentenkamers door huisjesmelkers tegen.Neem samen met onderwijsinstellingen de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van internationale studenten.
Groene ruimte D66 wil onze gemeente groen, leefbaar en gezond houden. Een gezonde, groene gemeente is bovendien fijn voor inwoners en bezoekers en aantrekkelijk voor nieuwkomers en bedrijven.   Zorg ervoor dat al onze inwoners binnen vijf tot tien minuten een groenstrook kunnen vinden voor een groene wandeling. Plant bomen langs fiets- en wandelpaden en zorg voor levendige bermen en insectenrijke gewassen.Leg meer sportvoorzieningen aan in de groene ruimte, zoals wandel- en fietspaden en routes om te joggen, skaten en bootcampen.
Duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit betekent dat we ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers elkaar kunnen opzoeken. Op de fiets, met de trein of de bus.   Leg meer snelfietspaden, fietstunnels en fietsstraten aan.Zorg voor meer treinen naar de Randstad, Leeuwarden en Bremen-Hamburg.Leg de Lelylijn aan: binnen anderhalf uur reizen naar de Randstad.
Veilig en duurzaam verkeer Alle inwoners moeten veilig kunnen meedoen aan het verkeer. Ook kinderen, senioren en mensen met een beperking.   Zorg ervoor dat scholen veilig bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers.Breng het verkeersexamen terug op alle scholen.Maak de binnenstad autovrij.Leg in de hele gemeente meer openbare laadpalen aan voor elektrische auto’s.
Aardbevingen Ons aardgas verwarmt Nederlandse huizen en versterkt de Nederlandse economie. Groningen heeft te maken met de keerzijde: aardbevingen en scheuren in onze huizen. Wij zitten met de gevolgen. Wij voelen ons niet veilig. Bij ons staat de woningmarkt op slot. Dat kan niet langer zo: mensen moeten zich weer veilig voelen op hun eigen grond, in hun eigen huis. Dat geldt voor de Ommelanden maar ook voor de dorpen binnen de gemeente Groningen.   Handel schades zo snel mogelijk af.Versterk huizen. Bouw zo nodig meer wisselwoningen. Zorg dat inwoners snel weten waar ze aan toe zijn
Binnenstad en dorpen De gemeente Groningen heeft een bruisende binnenstad, mooie woonwijken en sfeervolle dorpen. We willen het groen in onze gemeente behouden en de verbindingen verbeteren. Ook willen we dat de openbare ruimte in onze hele gemeente veilig is en toegankelijk voor iedereen. Daarom willen we wonen, werken, winkelen en recreëren vaker combineren. Dat geeft een veilig gevoel.   Zorg voor een ongedeelde binnenstad voor inwoners en bezoekers, met groen en water, ruimte voor voetgangers en fietsers. Ga flexibel om met bestemmingsplannen als winkeliers en horecaondernemers goede ideeën hebben. Maak de binnenstad en de dorpsharten groener en gezelliger met bijvoorbeeld bankjes, speelplaatsen en natuurlijke fonteinen. Zorg voor extra openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn.Garandeer het voortbestaan van gehandicaptenparkeerplaatsen.
Leven in vrijheid Wij willen dat alle inwoners en bezoekers van onze gemeente zich veilig voelen om zichzelf te zijn en in vrijheid te leven. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente of de politie, maar van ons allemaal. Als inwoners kunnen we daar ook zelf veel aan doen.   Zorg ervoor dat inwoners op een laagdrempelige manier ergens naartoe kunnen als ze er niet mee naar de politie durven of willen stappen. Bijvoorbeeld naar een meldpunt. Etnisch profileren is in alle gevallen onacceptabel en preventief fouilleren hoort niet thuis in het bevoegdheidspakket van de burgemeester.Ga straatintimidatie tegen, zodat vrouwen en leden van de LGBTQ+ Community zich weer veilig voelen op straat. En onderzoek of straatintimidatie juridisch strafbaar kan worden gesteld. Breid vuurwerkvrije zones verder uit en handhaaf het landelijke beleid dat knalvuurwerk en vuurpijlen verbiedt.Verbied demonstraties alleen als de veiligheid, gezondheid of vrijheid van specifieke groepen erdoor in gevaar komen.
Groningse groei De Groninger economie veert terug na een lastige periode. De werkloosheid daalt en de bedrijvigheid neemt weer toe. Hoewel er in onze gemeente ook ondernemers zijn die hebben geleden onder de gevolgen van de coronapandemie. Veel bedrijven in Groningen hebben gebruik kunnen maken van overheidssteun. Toch zijn er ontslagen gevallen en contracten niet verlengd, enkele bedrijven in de gemeente hebben moeten besluiten de deuren te sluiten. Maar de Groningers geven niet zomaar op. Kop d’r veur en weer door om de Groningse groei waar te maken.   Omarm nieuwe arbeidsmarktontwikkelingen zoals de bewuste keuze voor ondernemerschap als ZZP’er.Creëer een inclusieve arbeidsmarkt met mogelijkheden voor iedereen. Ook voor mensen met beperkingen of grote afstand van de arbeidsmarkt. Behoud daarom beschutte werkplekken.
Ondernemerschap en innovatie Ondernemers in onze gemeente zijn veerkrachtig en hebben zich al tijdens de recente crisis weer volop gestort op nieuwe plannen en projecten. D66 wil dat de gemeente meer doet om ondernemers te stimuleren hun bedrijf verder uit te bouwen en innovaties te realiseren.   Vereenvoudig vergunningsaanvragen en neem overbodige bureaucratische drempels wegVersterk de banden tussen onderwijs en ondernemers.Geef extra aandacht aan ondernemingen die niet alleen winst willen maken, maar een duidelijk maatschappelijk doel nastreven. Laat ondernemers zelf hun openingstijden bepalen.
Financiën Jaarlijks mag de gemeente ruim een miljard gemeenschapsgeld uitgeven. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. We willen geen rekening neerleggen bij toekomstige generaties. Daarom vinden we een stevig financieel fundament van essentieel belang. We moeten zorgvuldig omgaan met het geld van de gemeenschap. Verder willen we onze inwoners hierover meer zeggenschap geven.   Onderhoud het financiële fundament van de gemeente.Zet gemeenschapsgeld effectiever in.Versimpel waar mogelijk andere belastingen.