Het is tegenwoordig steeds vaker zoeken naar de juiste vertegenwoordiging. Als een man spreken over vrouwenrechten kan eigenlijk niet meer. Als een blanke spreken over mensen met een kleur helemaal niet. Een Amerikaan heeft ook geen recht van spreken over ‘Native Americans’ (of indianen, zoals we hen ook eigenlijk niet zo meer mogen noemen). 

Als tolk Nederlandse Gebarentaal krijg je toegang tot een hele andere wereld, die van de gebarentaal. Daardoor kom je ook in aanraking met dovencultuur en alle regels (en voordelen!) die daarbij horen. Een balans vinden tussen jouw werk als tolk en je ambities als zelfstandige kan daarbij niet altijd gemakkelijk zijn. Maar ook als je bezig bent als tolk, dien je rekening te houden met de positie en het aanzien van je dove klant. Kortom: je bent niet alleen maar tolk, je staat ook op een positie om dovencultuur zoveel mogelijk in eer te houden. Hoe kun je dat nog doen als je voor een interview wordt gevraagd? Hoe doe je dat als je ambities hebt die voorbij het tolken gaan? Hoe laat je de cultuur van je dove klant tot z’n recht komen tijdens een opdracht? In deze kenniscafé komt de term ‘culturele toe-eigening’ aan bod (misschien klinkt ‘cultural appropriation’ wel bekender). 

Naam nascholing: Kenniscafé Culturele toe-eigening
Datum: 26/29 augustus 2020
Tijd: 19:00-22:00 / 13:30-16:30
Locatie:
SWDA, Stadhouderskade 89, Amsterdam / Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen
Urenverdeling (RTGS):
Doelgroepen (3) – nascholing goedgekeurd door het RTGS (28975)
Prijs (betaal de factuur voordat je komt):

€ 60,- excl. btw (inclusief 2x koffie/thee en lekkers) voor tolken NGT
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 30

AANMELDINGSFORMULIER

 

Programma:

19:00 – Introductie tot dit kenniscafé: waarom de noodzaak om het thema goed te begrijpen?

19:15 – Culturele toe-eigening en privileges nader toegelicht, aan de hand van voorbeelden uit de wereld en uit de dovengemeenschap. Deelnemers behandelen cases en bedenken manieren hoe ze de toegankelijkheid van doven zo goed mogelijk kunnen waarborgen zonder dat dit ten koste gaat van de dovencultuur. Deelnemers krijgen uiteraard handreikingen, maar ze kunnen ook uit hun eigen ervaringen putten. 

21:00 – Debat: stellingen over culturele toe-eigening en privileges, deelnemers kunnen meedoen, in een veilige omgeving, waar er alle ruimte is voor eigen mening en zonder dat ze bang hoeven te zijn om te worden afgerekend. 

21:30 – Terugblik op de avond, ruimte voor vragen, korte evaluatie en afsluiting.

Het kenniscafé wordt georganiseerd in een veilige omgeving waarbij de deelnemers ook nog eens hun begrip van de Nederlandse Gebarentaal kunnen oppoetsen. De gastheer draagt er zorg voor dat iedereen volledig begrijpt wat er wordt verteld.

Trainer:

Dennis Hoogeveen (B.Ed): Dennis is afgestudeerd als docent Nederlands en runt nu zijn eigen bedrijf. Dennis werkt aan het toegankelijk maken van informatie voor doven en slechthorenden. Dit gaat voornamelijk om het vertalen van het Nederlands (gesproken/geschreven) naar de Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast is Dennis ook tolk en werkt hij vooral in situaties waarbij er sprake is van meerdere (gebaren)talencombinaties. Dennis is sinds 1 januari 2018 door WFD/WASLI geaccrediteerd als tolk International Sign. Verder beheerst hij zes gebarentalen en drie gesproken talen.

Dennis is ook een activist voor onderwerpen die hem aan het hart gaan. Hij heeft een passie voor de positie van gebarentaal en de Nederlandse dovengemeenschap. Daardoor kijkt hij kritisch naar de ontwikkelingen in Nederland, probeert hij initiatieven te ontwikkelen die de positie van doven in Nederland bevordert en haalt hij kennis uit Europa. Hij houdt er van om dingen scherp te zien en anderen aan het denken te zetten. 

Maaike Ferf Jentink: Maaike is afgestudeerd als bewegingsagoog bij de CIOS. In 2015 heeft zij de Stille Gym ontwikkeld. Stille Gym als workshop/bijscholing op verschillende plekken aangeboden: van basisscholen tot en met HBO, sportverenigingen, bedrijven en nog veel meer. Zij werkt vanuit haar eigen bedrijf FJmove om bewustwording en toegankelijkheid binnen de sportwereld te creëren. Daarnaast werkt zij ook als museumdocent bij het Van Gogh Museum, het Tropenmuseum en het Rijksmuseum. Af en toe wordt zij regelmatig gevraagd voor vertaalopdrachten en andere projecten. 

In de zomer van 2019 had het Tropenmuseum een tentoonstelling over verschillende culturen met een aantal vragen over onder andere culturele toe-eigening. Dit was de aanleiding dat zij zich erin verdiepte. In november mocht ze ook hierover een korte presentatie geven tijdens het EDYC-festival in Groningen. Hebben wij binnen de dovencultuur ook te maken met culturele toe-eigening? Het antwoord hierop is helaas ja. Daarom wil zij zich inzetten voor meer bewustwording, bij zowel tolken als de dovengemeenschap. Door te reflecteren op waar wij mee bezig zijn en elkaar kritische vragen te stellen kan ons inzicht hierin groeien. Dan kunnen we op een gelijkwaardige manier samenwerken en veel meer bereiken.

“Fouten maken mag altijd, daar leer je van. Alleen laten we het bespreekbaar houden, zodat we er allemaal van kunnen leren.”

De voertaal van deze nascholing is NGT.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering ten minste één maand (26 / 29 juli) voor de activiteit: 100% restitutie
Bij annulering ten minste twee weken (12 / 15 augustus) voor de activiteit: 75% restitutie
Bij annulering binnen twee weken (vanaf 13 / 16 augustus) voor de activiteit: 0% restitutie
Annulering door de aanbieder: 100% restitutie