UWV

UWV

UWV Opdracht: Toegankelijkheid Beschrijving: Het UWV verzorgt per 1 juli 2019 de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden in Nederland. Het UWV besteedt de dienstverlening uit aan Berengroep. Om doven en slechthorenden over de voortgang te informeren, is er een...
Dovenschap

Dovenschap

Dovenschap Opdracht: Toegankelijkheid en projectmanagement Beschrijving: verzorgen van vertalingen van nieuwsberichten naar de Nederlandse Gebarentaal. Verder projectleider op het gebied van informatiemateriaal, lobby, etc....
European Union of the Deaf Youth

European Union of the Deaf Youth

European Union of the Deaf Youth Opdracht: Projectschrijver Beschrijving: Fondsen werven via Erasmus+, de subsidieorganisatie van de Europese Unie, of via de European Youth Foundation van de Raad van Europa....
Gebarentaal Redt!

Gebarentaal Redt!

Gebarentaal Redt! Opdracht: Productie Beschrijving: Het produceren van de Nederlandse versie van het Vlaamse kinderboek Gebarentaal Redt!, zoals fondsenwerving, vertalen, drukwerk en verkoop. (2016) www.gebarentaalredt.nl <iframe...
Rijksoverheid

Rijksoverheid

Rijksoverheid Opdracht: Toegankelijkheid Beschrijving: De Commissie Meldpunt Geweld Jeugdzorg is in het leven geroepen om verhalen te verzamelen van mensen die geweld hebben meegemaakt als kind/jongere in de jeugdzorg. Met het toegankelijk maken van een film in...