Rijksoverheid

Opdracht: Toegankelijkheid

Beschrijving: De Commissie Meldpunt Geweld Jeugdzorg is in het leven geroepen om verhalen te verzamelen van mensen die geweld hebben meegemaakt als kind/jongere in de jeugdzorg. Met het toegankelijk maken van een film in de Nederlandse Gebarentaal en ondertiteling zijn doven en slechthorenden ook direct aangesproken om hun verhalen in te sturen.

www.rijksoverheid.nl